Udlejning:

 

 

Regler:

 

  • Lejer har normalt adgang fra kl. 08.00 på udlejningsdagen.
  • Vi forventer, at lejer respekterer rygereglerne.
  • Bestyrelsen forbeholder sig ret til at nægte udlejning hvis der er mistanke om, at lejer vil misligeholde forpligtelserne.
  • Prisen for leje af forsamlingshuset er ekskl. rengøring. Det påhviler lejeren at sørge for rengøring. Bestyrelsen kan eventuelt formidle kontakten til rengøringsassistance. Hvis huset ikke er rengjort efter de nedenstående regler, kan bestyrelsen pålægge lejeren at afholde udgiften til rengøring (min. Kr. 500,-). Huset skal fremstå rengjort senest kl. 8.00 den efterfølgende dag.
  • Med underskrivelsen af lejekontrakten indbetales et depositum på kr. 500,-
  • Såfremt arrangementet aflyses mindre end 2 måneder før afholdelse af arrangementet tilfalder dette depositum forsamlingshuset.
  • Den resterende del af lejebeløbet skal være forsamlingshuset i hænde senest 7 hverdage før afholdelse af arrangementet.
    Såfremt arrangementet aflyses mindre end 7 hverdage før afholdelse skal hele beløbet betales til forsamlingshuset.
foto01
Haagerup Forsamlingshus • Ludvigs Mindevej 12 • 62 64 16 30