Haagerup

Forsamlingshus

HAAGERUP 

FORSAMLINGSHUS

Vores forsamlingshus er et moderne og lyst hus, der ligger i den lille landsby Haagerup midt på Fyn, mellem Ringe og Faaborg. Huset har to sale med en Foldevæg imellem og kan sådan rumme op til 150 gæster på en gang. Der er både aflange og runde borde, alt efter hvad I ønsker. Vi har et godt moderne køkken og en bar i salen. 

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Fællesspisning


Dato: Kommer senere

Tidspunkt

Sted


Generalforsamling


Dato: Kommer senere

Tidspunkt

Sted


FORÅRSFEST


Dato: 19. marts 2022

Tidspunkt: Kl. 19.00


Fredagsbar


Dato: Kommer senere
Tidspunkt
Sted

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

Hågerup Forsamlingshus
Generalforsamling torsdag den 16. september 2021 klokken 19.00.


Huset var vært med kaffe, boller og kage.

Der var mødt 16 personer op.


Valg af dirigent:
 Hanne Kromphardt blev valgt.
Hun kunne oplyse at generalforsamlingen var lovligt offentliggjort 14 dage før i ugeavisen.

Formandens beretning var kort, da der ikke har udlejninger i Coronatiden. Der er i stedet blevet sat nye skabe og skuffer op i køkkenet, samt opvaskemaskinen er blevet repareret og efterset. Der er blevet klippet hæk og ordnet omkring huset. Derudover er huset blevet gjort hovedrent så det igen er klar til udlejninger. Der er godt gang i udlejningerne igen.

Fremlæggelse af regnskab som blev godkendt.

Valg af bestyrelse:
 Christian Jørgensen genvalgt, 
Inger Larsen genvalgt, 
Lars Hansen genvalg
t, Dan Holm Larsen ønskede ikke genvalg, 
Pia Rasmussen nyvalgt


Valg suppleanter:
Susanne Jørgensen genvalg
Helle Rebecca Foged nyvalgt

Valg af revisor genvalg
Lars Milling Hansen
Peter Stokkeholm

Indkomne forslag: Ingen